Rond de vakantieperiode komt het geregeld voor, dat ouders hun leerplichtige kinderen buiten de schoolvakanties mee op vakantie willen nemen of één of twee dagen vóór het begin van de schoolvakantie willen vertrekken naar hun vakantiebestemming. In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen de school moeten bezoeken op alle dagen dat er les gegeven wordt, dan wel schoolse activiteiten plaatsvinden. Uitzonderingen op deze regel zijn maar heel beperkt mogelijk. Verlof voor vakantie is eigenlijk maar om één reden mogelijk: als de ouders kunnen aantonen, dat zij door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders binnen de schoolvakanties geen gezamenlijke gezinsvakantie van twee weken kunnen plannen. Een dergelijke aanvraag kan bij de directeur worden ingediend en dient voorzien te zijn van een verklaring van de werkgever. Vakantieverlof moet tijdig (minimaal acht weken van tevoren) aangevraagd worden, het mag maximaal tien schooldagen bedragen en het mag niet vallen in de eerste weken van een schooljaar.

Als u meent een goede reden voor verlof te hebben kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Geen redenen voor verlof zijn:
• familiebezoek in het buitenland/in ander werelddeel, om welke reden dan ook;
• vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen;
• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
• de vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden;
• vakantie in verband met gewonnen prijs.

Verlofaanvragen ‘wegens andere gewichtige omstandigheden’ worden altijd individueel beoordeeld.
Wanneer de directeur geen toestemming voor verlof geeft en uw kind is niet op school op de dagen waarop u verlof heeft gevraagd, dan is de directeur verplicht dit als schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze zal dan een nader onderzoek instellen en bij constatering van ongeoorloofd verzuim een proces-verbaal opmaken.

Wanneer kinderen kort voor het begin van een schoolvakantie ziek gemeld worden, kan, door de school of door de leerplichtambtenaar, een onderzoek ingesteld worden of het kind daadwerkelijk ziek is. Wanneer blijkt dat het kind niet ziek was, maar dat het met de ouders op vakantie was, zal de leerplichtambtenaar altijd een proces-verbaal opmaken.

Als u meer informatie wilt hebben over vakantieverlof voor leerplichtige kinderen kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw kind of met de leerplichtambtenaar.

Bij de centrale balie van de gemeente en bij de leerplichtambtenaar is een folder over vakantieverlof beschikbaar. Ook de directeuren van de basisscholen beschikken over deze folder.

Het Cambreur College heeft nauw contact met de leerplichtambtenaar.

JTVCbGlzdG1lbnUlMjBtZW51JTNEJTIyT0ZGJTIwQ0FOVkFTJTIwTUFJTiUyME5BVklHQVRJRSUyMiUyMHN1Ym1lbnUlM0QlMjJBYW4tJTIwZW4lMjBhZndlemlnaGVpZCUyMiU1RA==