Wat is de Ouderraad?
Alle ouders die één of meer kinderen op het Cambreur College hebben, zijn automatisch lid van de Oudervereniging. De Oudervereniging heeft een bestuur. Dat bestuur heet de ouderraad. Momenteel bestaat de ouderraad uit tien ouders van leerlingen verdeeld over de verschillende leergangen.

Wat is ons doel?
Ons doel is om bij te dragen aan een optimale samenwerking tussen school, ouders en leerlingen. Zodat onze leerlingen het naar hun zin hebben en zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. We behartigen de belangen van ouders en leerlingen en denken mee met het beleid en de ontwikkelingen binnen de school.

Hoe doen we dat?
De Ouderraad vergadert een keer per maand. Bij deze vergadering is ook altijd een lid van de schoolleiding aanwezig. Tijdens zo’n vergadering komen diverse onderwerpen aan de orde zoals actuele ontwikkelingen, educatieve en buitenschoolse activiteiten, die zowel door de ouders als de schoolleiding worden ingebracht. We vergaderen in een open en gezellige sfeer.

Wat doet de Ouderraad nog meer?
We organiseren verschillende activiteiten voor zowel leerlingen als ouders. Ik noem hier enkele voorbeelden:

  • Filmavond voor de leerlingen uit het eerste jaar.
  • Jaarlijkse griezeltocht voor de tweedejaars.
  • Als afscheid het jaarboek voor alle geslaagden.
  • Een keer per jaar een algemene ouderavond. Op deze avond vragen we een gastspreker een interessant en actueel thema te presenteren zoals Drugs en alcohol, Kinderen en internet, (Cyber)pesten of Omgaan met je puber.

De volgende mensen zitten er momenteel in:

Joyce van Loon (voorzitter)
Elke van Boxtel
Melanie de Bruijn
Kyra Derks
Bianca van Hest
Bart Jansen
Jessica Verkaaik –  Cantineau
Natasja Versteege
Deborah Ansems
Mariska Vos

Hieronder stellen een aantal ouders zich voor:

Joyce van Loon
Mijn naam is Joyce van Loon en ik zit inmiddels al weer voor het derde jaar met veel plezier in de Ouderraad. Het organiseren van activiteiten en/of het ondersteunen daarvan heb ik altijd leuk gevonden. Als tiener begonnen als leiding bij de Zomerspelen, later een paar jaar in de hoofdleiding meegedraaid. Als werknemer in de Ondernemersraad gezeten van het bedrijf. En als basisschoolmoeder in de Ouderraad. Het versterken van de Ouderraad van het Cambreur College was voor mij een “logische” stap. Het is niet alleen het organiseren van diverse activiteiten voor de verschillende leerjaren, je blijft ook op de hoogte van het reilen en zeilen van de school. En daar waar nodig kunnen we ook meedenken over oplossingen. Naast de ouderraad van het Cambreur College, waar twee dochters op THavo zitten, ben ik zeer actief in het carnavalsleven en nauw betrokken bij HV Dongen. En verder sta ik (als het weer kan) graag op het hockeyveld. Lijkt het je leuk om eens een kijkje te nemen in onze Ouderraadkeuken, stuur dan gerust een mailtje naar: ouderraad@cambreurcollege.nl

Elke van Boxtel
Mijn naam is Elke van Boxtel en ik ben moeder van twee jongens van wie de oudste nu op het Cambreur College zit in havo 3. Toen hij op deze school kwam ben ik op de informatieavond d.m.v. een presentatie van een ouder van de ouderraad lid geworden van deze Ouderraad.
De Ouderraad houdt zich bezig met activiteiten voor de leerlingen van diverse leerjaren, bijvoorbeeld de Spooktocht en de Filmavond. Maar ook maakt de Ouderraad het eindexamencadeau. Het is vooral leuk om te doen. We hebben maandelijks een vergadering en een jaarlijks etentje (voor de Coronatijd). Nu vergaderen we via Zoom.
Ook hebben we het gezellig en we horen ook net wat meer dan dat je van je zoon of dochter zou horen (in mijn geval vééééél meer ?).

Kyra Derks
Hallo, ik ben Kyra Derks en zit sinds een paar jaar bij de Ouderraad. Ik ben daarbij gegaan, omdat ik het leuk vind om betrokken te zijn bij de middelbare school, mee te helpen bij het organiseren van activiteiten en iets voor de leerlingen te kunnen betekenen. Als laatste maar niet onbelangrijkste reden, zijn de gezellige mensen in de Ouderraad. Onder andere de spooktocht heb ik mee helpen organiseren, waarvoor elk jaar veel belangstelling is van de tweedejaarsleerlingen en de vele vrijwilligers. Ouders van leerlingen en andere vrijwilligers zijn ook van harte welkom om hieraan mee te doen en er weer een groot succes van te maken. Wil je meer weten over de Ouderraad of de spooktocht of heb je een vraag/suggestie, het mailadres is: ouderraad@cambreurcollege.nl

Natasja Versteege
Mijn naam is Natasja Versteege en ik neem deel aan de Ouderraad van het Cambreur College sinds mijn zoon Yoran in 2019 gestart is hier op school. Hiervoor zat ik in de Oudervereniging van de basisschool. Het leuke van betrokken zijn via de Ouderraad vind ik dat je meer meekrijgt van het reilen en zeilen op school. Over beleid, ontwikkelingen, activiteiten, achtergronden van veranderingen, etc. Maar vooral ook het meehelpen in de organisatie van buitenschoolse activiteiten zoals de filmavond en de spooktocht. Helaas hebben een aantal voorbereidingen van de activiteiten dit kalenderjaar nog niet tot uitvoering ervan geleid vanwege de Coronamaatregelen. Maar dan is het wel weer heel leuk om samen naar alternatieven te zoeken om iets tofs te organiseren voor de leerlingen dat wel mogelijk is.
Wil je meer weten en/of heb je interesse om ook deel te nemen? Stuur een mailtje naar ouderraad@cambreurcollege.nl. Je kunt een vergadering bijwonen, voordat je besluit of je wilt deelnemen.
Heb je een vraag/suggestie/leuk idee voor buitenschoolse activiteiten? Dat horen we graag!! Ook dat kan per mail: ouderraad@cambreurcollege.nl

Melanie de Bruijn
Ik ben is Melanie de Bruijn en woon in Rijen.
Mijn zoon zit op de HAVO.

Als je kind ouder wordt gaat hij/zij vaak steeds minder met zijn ouders delen.
Gewoon een echte puber.
Door vergaderingen bij te wonen en bij activiteiten te helpen ben je meer betrokken bij de school.
Je krijgt veel meer mee van de cultuur waarin je kind dagelijks verblijft.

Toch was thuis de eerste opmerking van mijn zoon: je bent er toch niet steeds bij he!
Nee, ik ben niet in beeld, niet voor hem. Ik draai mee achter de schermen en kom pas in beeld als hij er niet bij is. Die mogelijkheid is er en die keuze maak je zelf. En je bent ook niet verplicht je aan elke activiteit te verbinden. Je doet wat je wil en kan.
Hoe mooi is dat!

Ik werk als verkeerskundige voor drie verschillende gemeenten.
In mijn vrije tijd cross ik af en toe met mijn mountainbike door het bos.
Als het mooi weer is gaan wij in het weekend naar onze caravan aan zee, waar ze ook mooie MTB baantjes hebben.

Bianca van Hest
Hoi, ik ben Bianca van Hest, getrouwd en moeder van 3 jongens en werkzaam in de uitvaartbranche.
De oudste van de 3 is vorig schooljaar begonnen op de mavo. Omdat de betrokkenheid op de middelbare school wat minder wordt dan op de basisschool en ik ook daar vaak mee geholpen heb met wat organiseren, leek het mij leuk om plaats te nemen in de ouderraad en zodoende meer te zien en ervaren van het Cambreur.
Ik ben aangenaam verrast door de hoeveelheid en diversiteit aan activiteiten van de ouderraad en neem met plezier deel aan de organisatie ervan.
Samen maken we mooie en uitdagende activiteiten waarmee we het leerplezier te vergroten. Maar ook met een open dag spannen we ons in om te laten zien wat voor mooie school we hebben.
Zoals ik al eerder zei veel diversiteit en activiteit in de ouderraad en dat doen we met veel plezier.

Jessica Verkaaik-Cantineau
Mijn naam is Jessica Verkaaik-Cantineau.
Mijn man en ik hebben twee zonen, van wie de oudste op het Cambreur College zit in Mavo 2. Omdat wij niet in de directe omgeving van Dongen wonen, leek het aansluiten bij de Ouderraad mij een prima gelegenheid om meer betrokken te raken bij de school en de omgeving. Met de Ouderraad worden allerlei activiteiten georganiseerd, het is leuk om mee te kunnen helpen en er is voor ieder wat wils. Daarnaast worden we door de directie geïnformeerd over allerlei lopende zaken en zijn de leden van de Ouderraad vertegenwoordigd in of aanwezig bij een aantal andere overlegstructuren van de school. Handig wanneer je kind op alle vragen over school antwoordt: ‘goed’, ‘leuk’ of ‘weet ik veel’. Ik vind het Cambreur een open, hechte school en de leden van de Ouderraad een leuke club mensen, die graag de schouders eronder zet om mooie dingen te organiseren. Naast de bezigheden rondom mijn gezin (o.a. voetbal en school) wandel en fiets ik graag door de polder en de bossen en verveel ik me nooit bij het softwarebedrijf, waar ik mede-eigenaar van ben.

Bart Jansen
Mijn naam is Bart Jansen. Ik ben bij de ouderraad gegaan om meer betrokken te zijn bij de school van mijn zoon. Zo hoor je meer wat er op school speelt en dat is meer dan leerlingen vertellen.

Daarnaast vind ik het leuk om activiteiten te organiseren voor leerlingen. Dit was de eerste jaren niet altijd makkelijk wegens corona, maar hebben gekeken naar wat er wel mogelijk was. Zo is bijvoorbeeld de Cambreur Crazy 88 ontstaan. De eerste editie was een online activiteit, maar inmiddels een jaarlijks terugkerende fysieke activiteit.

 

Lijkt het jou ook leuk om activiteiten voor de leerlingen te organiseren en wil je meer betrokken zijn bij de school van jouw kind(eren)? Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de ouderraad, heb je ideeën/tips voor de activiteiten of heb je een vraag, dan kun je mailen naar: ouderraad@cambreurcollege.nl

De ouderraad is een actieve groep ouders, die positief-kritisch de gang van zaken op het Cambreur College volgt in het belang van alle leerlingen en ouders/verzorgers.