Het Cambreur College verstrekt in beginsel informatie aan de ouder/verzorger, bij wie het kind meestentijds woont. Het is ook tot die ouder, tot wie wij ons richten bij de aanmelding van een leerling, bij de toepassing van de bevorderingsregeling, de profielkeuze, bij reizen, excursies en dergelijke.

Daar waar de school brieven verstuurt, gebruikt zij het adres, dat op het aanmeldingsformulier als (eerste) adres wordt aangegeven. In de meeste gevallen maken we gebruik van de digitale snelweg. Beide ouders kunnen een e-mailadres opgeven en dan krijgen ze beide de informatie via hun eigen e-mailadres.

De school gaat ervan uit, dat de verzorgende ouder met de andere partij contact heeft en overleg voert over het kind. Uiteraard zijn ook beide partijen welkom tijdens informatieavonden of oudergesprekken.

Mochten de beide ouders geen contact met elkaar hebben en de informatievoorziening van de school naar de ouders dus om die reden stokken, dan verzoeken wij om contact op te nemen met de school. Wij hebben immers als school informatieplicht aan beide ouders en willen dit ook graag waarmaken.

 

 

De school verstrekt informatie. Gescheiden ouders geven zelf aan aan wie.