Hoeveel lesuren wij als Cambreur College per vak en per leerjaar aanbieden, vind je in de lessentabel.

De lessentabel per afdeling:
vmbo leerjaar 1 tot en met 4
mavo leerjaar 1 tot en met 4
(T)havo leerjaar 1 tot en met 5
(T)vwo leerjaar 1 tot en met 6

In de onderbouw geldt deze voor alle leerlingen. In de bovenbouw kiezen de vmbo- en mavoleerlingen een profiel en maken ze een keuze uit het aanbod van vakken. In de Vernieuwde Tweede Fase van de havo- en vwo-afdeling (vanaf leerjaar 4) volgen de leerlingen een profiel met daaraan gekoppeld bepaalde vakken.

Het rooster wordt per periode (eventueel) aangepast. Een vak kan in de bovenbouw per periode een verschillend aantal uren gegeven worden.

In de onderbouw worden de lessen die moeten uitvallen waar mogelijk door een surveillant opgevangen. Je kunt dan zelfstandig verder werken of gaan lezen in een zelf meegebracht boek. In de bovenbouw kun je op de leerpleinen, in het OLC of in de aula terecht tijdens een uur dat uitvalt.