De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om behoorlijk onderwijs te geven, ze hebben er recht op dat docenten hun werk binnen een bepaalde tijd corrigeren en hierop feedback geven. Deze rechten van leerlingen staan beschreven in het leerlingenstatuut.

Natuurlijk staan daar plichten tegenover.
De leerlingen zijn bijvoorbeeld verplicht zich in te spannen om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen.
De tekst van het leerlingenstatuut vind je hier. Zeker de moeite waard om even na te lezen.