Vmbo basis kader

Bij de uitslagbepaling spelen de volgende soorten cijfers een rol:
• De behaalde cijfers die behaald zijn voor de centrale examens (inclusief het cspe)
• De behaalde eindcijfers (het gemiddelde van het ce en het se)
• Het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken. Dit combinatiecijfer ontstaat door de afgeronde eindcijfers se van de vier keuzevakken te middelen en telt één keer mee.

Een leerling is geslaagd indien:
• Het gemiddelde cijfer voor de vakken van het ce ten minste een 5,5 is. (27,5 punten)
– Het beroepsgerichte profielvak in de vorm van een centraal schriftelijk en praktisch examen telt hierin mee.
• Voor Nederlands het eindcijfer 5 of hoger is behaald.
• Alle eindcijfers een 6 of hoger zijn.
• Één eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of hoger zijn.
• Één eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn, waarvan ten minste één eindcijfer een 7 of hoger is.
• Voor twee vakken een eindcijfer 5 is gehaald en voor de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten minste één eindcijfer een 7 of hoger is.
• Geen eindcijfer lager is dan een 4.
• Een voldoende of goed voor het vak LO en kunstvakken I.
• Het lob-dossier moet door de leerling samengesteld zijn conform de eisen die in het PTA zijn opgenomen.

MAVO

Een leerling is gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5.

De kandidaat is geslaagd, indien hij:
• voor het vak Nederlands een 5 of meer heeft behaald
• voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of meer, of
• voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger; of
• voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald, voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger.
• voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger.
• geen eindcijfer lager dan een 4 heeft behaald.
• Voor de vakken lichamelijke opvoeding, het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel en in de gemengde en theoretische leerweg / mavo voor het profielwerkstuk de kwalificatie “voldoende” of “goed” is behaald.
• Het vak maatschappijleer telt als volwaardig vak mee in de slaag/zakregeling.
• Het lob-dossier moet conform de eisen uit het PTA samengesteld zijn.

HAVO 

De leerling is

 • geslaagd bij alles 6 of hoger
 • geslaagd bij één 5 en de rest 6 of hoger
 • geslaagd bij één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0
 • geslaagd bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0
 • gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5.
 • Daarnaast mogen leerlingen niet meer dan één onvoldoende halen voor Nederlands, Engels en wiskunde. Die onvoldoende mag niet lager zijn dan een vijf. Leerlingen zonder wiskunde mogen slechts één vijf hebben voor Nederlands en Engels.
 • De vakken CKV, levensbeschouwing, maatschappijleer en het profielwerkstuk tellen samen in het combinatiecijfer mee. Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer mag je een 3 of lager halen.
 • Het vak lo moet met een voldoende zijn afgesloten.
 • De leerling moet het examen rekenen op 3F niveau gedaan hebben, als hij geen wiskunde in zijn pakket heeft.
 • Het lob-traject moet voldoende afgerond zijn.

VWO 

De leerling is

  • geslaagd bij alles 6 of hoger
  • geslaagd bij één 5 en de rest 6 of hoger
  • geslaagd bij één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0
  • geslaagd bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0
  • gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5.
  • Daarnaast mogen leerlingen niet meer dan één onvoldoende halen voor Nederlands, Engels en wiskunde.
   Die onvoldoende mag niet lager zijn dan een 5.
  • De vakken CKV, levensbeschouwing, maatschappijleer en het profielwerkstuk tellen samen in het combinatiecijfer mee.
   Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer mag je een 3 of lager halen.
  • Het vak lo moet met een voldoende zijn afgesloten.
  • Het lob-traject moet voldoende afgerond zijn.