Het Cambreur College valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector mevrouw Nynke Gerritsma is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur.

De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector en directeur.

De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid). U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 – 5955500 omo@omo.nl