Leerlingenraad
Een leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen die de belangen van alle leerlingen behartigt en regelmatig overleg voert met de schoolleiding.

Klankbordgroepen
Iedere afdeling heeft een eigen klankbordgroep. Drie keer per jaar wordt er een overleg gepland, waarbij leerlingen, ouders en schoolleiding samen bespreken wat er goed gaat en wat er beter kan. De mentoren bereiden met hun eigen groep deze vergaderingen in principe voor. Ook bespreken we met de klankbordgroepleden nieuwe ideeën, brainstormen we over diverse onderwerpen en nemen zo de mening van leerlingen en ouders mee bij nieuwe ontwikkelingen.

Lunch met de schoolleiding
Een keer per jaar worden alle klassenvertegenwoordigers uitgenodigd om te lunchen met de afdelingsleider en de directeur. Tijdens deze lunches wordt besproken hoe de leerlingen vinden dat het gaat op school en wat er eventueel verbeterd kan worden.

Medezeggenschapsraad

Als leerling kun je gekozen worden in de medezeggenschapsraad en alle leerlingen vertegenwoordigen. In de vergaderingen worden alle zaken die het beleid van de school aangaan voorgelegd aan de MR-leden.

CIA
Het Cambreur College heeft een leerlingenvereniging, genaamd CIA, Cambreur in Actie. Dit is een groep jongeren uit diverse leerjaren die allerlei zaken organiseert en regelmatig overlegt met twee begeleidende docenten.  “Iedereen houdt van schoolfeesten, maar het is een hoop geregel en wij vinden dat nu net leuk om deze taak op ons te nemen. Ook de activiteiten zoals de Valentijnsactie en de Carnavalsactie wordt door ons op touw gezet” , aldus de CIA-leerlingen.

De CIA-leerlingen zijn erin geslaagd om een jaarlijks schoolfeest weer nieuw leven in te blazen. En aangezien dit keer op keer een succes is geweest, is ook dit schoolfeest een jaarlijkse traditie geworden.

De CIA-leerlingen helpen mee bij open dagen en informatieavonden, maar doen ook een groot deel van het werk rond de jaarlijkse stijlavond. Zij zorgen dat alles geregeld wordt en dat alles er de avond zelf staat, en weten ook precies wie zij moeten bereiken voor bepaalde zaken.

Lijkt het je leuk om mee te praten over wat er aan bijzondere activiteiten in de school gebeurt? Lijkt het je leuk om in de organisatie van bepaalde activiteiten te duiken? Is het iets voor jou om je mening hierover te laten horen? Is feesten organiseren helemaal jouw ding? Geef je dan nu op voor de leerlingenvereniging en beslis mee over zaken die ons allemaal aangaan! Stuur een mailtje naar dit e-mailadres: cambreurinactie@hotmail.com

We horen van de gezellige groep CIA-leerlingen, dat ze heel veel plezier hebben in dit werk en er ontzettend veel van leren. Sommigen zijn zo enthousiast, dat ze in deze sector hun vervolgstudie zoeken.

Dus misschien ook iets voor jou. We horen graag van je!