Heb je (tijdelijk) wat meer ondersteuning nodig, dan kun je terecht bij een ondersteuningscoördinator, afgekort oco.
Er zijn twee oco’s werkzaam op het Cambreur:
Ellen Bogaarts, ebogaarts@cambreurcollege.nl
Sterre Wijnen (tevens schoolpedagoog), swijnen@cambreurcollege.nl

De beide oco’s  zijn lid van het ondersteuningsteam, het OT. Hierin zitten ook vier leerlingcoördinatoren (leco) en een schoolmaatschappelijk werker, in de persoon van Marieke Vromans.

De leerlingcoördinator onderzoekt met de leerling of extra ondersteuning nodig is en of de benodigde expertise binnen of buiten de school passend en mogelijk is. Vervolgens coördineert de ondersteuningscoördinator de inzet daarvan.

Iedere afdeling heeft een leerlingcoördinator:
vmbo: Jordy Pfrommer, jpfrommer@cambreurcollege.nl
mavo: Marc Bruynen, mbruynen@cambreurcollege.nl
havo: Eric Jolie. ejolie@cambreurcollege.nl
vwo: Robin van Sunten, rvsunten@cambreurcollege.nl

 

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon vangt leerlingen of medewerkers op en ondersteunt deze bij ongewenst gedrag, zoals discriminatie, intimidatie en agressie. Daarnaast kan hij of zij je begeleiden bij een eventuele klachtenprocedure.  De heer de Bruijn is aangesteld als intern vertrouwenspersoon voor het personeel van het Cambreur College. De vertrouwenspersonen voor leerlingen is de heer Poppelaars. Zij werken beiden op het Hanze-College in Oosterhout. Op het Cambreur College kunnen onze leerlingen ook bij mevrouw Wijnen, onze pedagoog, terecht.

  • De heer Poppelaars (jpoppelaars@hanze-college.nl): vertrouwenspersoon voor leerlingen van het Cambreur College
  • Mevrouw Rijnen (drijnen@cambreurcollege.nl): vertrouwenspersoon voor leerlingen van het Hanze College
  • De heer de Bruijn (edebruin@hanze-college.nl) vertrouwenspersoon voor personeel van het Cambreur College
  • Mevrouw Wiaterek (mwiaterek@cambreurcollege.nl): vertrouwenspersoon voor personeel van het Hanze College
  • De heer den Rijer (jandenreijer@casema.nl): externe vertrouwenspersoon voor personeel

Schoolmaatschappelijk werk
Cindy Brekelmans is schoolmaatschappelijk werker. Zij helpt ons om in te schatten welke hulp het beste bij jou zou kunnen passen. En wij op onze beurt verwijzen leerlingen naar haar toe. Mevrouw Brekelmans maakt in schooltijd een afspraak met je, uiteraard als je dit zelf ook wenst. Doordat deze hulp op school aangeboden kan worden is de stap veel kleiner en zeker minder bedreigend. We hopen daarmee leerlingen adequaat en snel te kunnen helpen, waardoor erger voorkomen kan worden.

Externe hulpverleners
Het ondersteuningsteam en de schoolleiding hebben regelmatig contact met hulpverleners buiten de school. Wij vinden het belangrijk om binnen de diverse instanties een aanspreekpunt te hebben, mensen die we persoonlijk kennen, die we kunnen bellen of e-mailen als we vragen hebben of die gewoon op school komen om zaken met ons te bespreken. Je moet daarbij denken aan de leerplichtambtenaar, Randy Seelen, schoolarts, een medewerker van de GGZ en een van de wijkagenten. Zij zijn ook allen bereid om op school een afspraak met een leerling te maken.

Niet alleen de school, ook de gemeente is verantwoordelijk voor een gezonde ontwikkeling van jongeren. Daarom werken we intensief samen met de gemeente, het Sociaal Team Dongen en externe zorgaanbieders.

Jij en je ouders/verzorgers kunnen van ons verwachten dat wij goede begeleiding en ondersteuning bieden. Maar jouw ouders/verzorgers hebben zelf uiteraard ook een grote verantwoordelijkheid. Het is goed om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken om teleurstellingen te voorkomen.

Contactgegevens GGD Midden-Brabant Afdeling jeugdgezondheidszorg:
Telefoon receptie GGD: 013-4643911

GGZ Midden-Brabant (bij psychische problemen en alleen te bereiken via huisarts of counselors)
Instituut Maatschappelijk Werk:
Telefoon receptie IMW: 013-5952710

Kinder- en jeugdtelefoon
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.gezondheidsplein.nl/

 

Via de Accolade houden wij u op de hoogte van het trainingsaanbod.