kinderen spelen basketbal

Voor het TTO- onderwijs wordt naast de reguliere ouderbijdrage een extra bijdrage gevraagd van ongeveer € 400,- per jaar. Van dit bedrag worden de TTO-activiteiten betaald.

Het overzicht van de ouderbijdrage, inclusief TTO, kunt u vinden op deze pagina.

Voor de leerling die tweetalig onderwijs wil volgen, maar voor wie het financieel niet mogelijk is, zoeken we een oplossing. Geldt dit voor uw kind, dan verzoeken we u om contact op te nemen met betreffende afdelingsleider.

De TTO-bijdrage is eveneens een vrijwillige ouderbijdrage, waar ouders en kind bewust voor kiezen.